ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością

Wymagania – jest to norma w której wyspecyfikowano wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja:

pragnie wykazać zdolność do stałego dostarczania wyrobów lub usług spełniających wymagania klienta i mających zastosowanie wymagań prawnych i regulacyjnych, i
dąży do zwiększenia zadowolenia klienta przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami klienta i mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i regulacyjnymi.

Kompleksowe usługi zarządzania jakością – ISO 9001:2015

 

Doradztwo

Zakres działań w ramach doradztwa przy projektowaniu i wdrażaniu systemu zarządzania jakością ISO 9001: 2015 obejmuje audyt wstępny (możliwy online) w celu dokładnego rozpoznania stanu wyjściowego firmy i sprawnego dostosowania firmy do spełnienia wymagań normy na podstawie opracowanego harmonogramu prac wdrożeniowych.

Opracowanie dokumentacji

Po przeprowadzeniu audytu wstępnego, zgodnie z harmonogramem prac wdrożeniowych zostaną opracowane odpowiednie dokumenty wymagane przez normę, które obejmują:

 • Strategie firmy (Księga Jakości, Polityka Jakości, Schemat organizacyjny)
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Kontekst Organizacji
 • Nadzór nad dokumentami i zapisami
 • Przegląd zarządzania
 • Nadzór nad wyrobem niezgodnym
 • Nadzór nad infrastrukturą
 • Reklamacje
 • Zakupy
 • Zarządzanie kadrami
 • Audyty wewnętrzne
 • Działania korygujące i zapobiegawcze
 • Badanie satysfakcji Klienta

i inne w zależności od branży.

Audyt

Po opracowaniu i wdrożeniu dokumentacji systemowej następuje weryfikacja wdrożonego systemu i rekomendacje dotyczące przygotowania do jego certyfikacji.
Audyt systemu może zostać również przeprowadzony jako odrębna usługa w celu weryfikacji wdrożonego już systemu jakości.

Szkolenie

Szkolenie może być formą zakończenia procesu wdrażania systemu ISO (dla pracowników firmy, właścicieli procesów, audytorów wewnętrznych i innych stron zainteresowanych) lub też odrębną usługą nie związaną z pełnym procesem wdrażania systemu ISO.