Wychodząc naprzeciw zmianom regulacyjnym/ systemowym –  głównie w zakresie wyrobów medycznych – ale nie tylko, które w dużym stopniu obciążają organizacje z punktu widzenia czasu, zasobów ludzkich i innych aspektów, pomagam przejść przez ten proces płynnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem działania.

Z mojego punktu widzenia – plan i priorytetyzacja zadań ma kluczowe znaczenie we wdrażaniu zmian w organizacji, natomiast kluczowym elementem po wdrożeniu zmian w organizacji jest świadomość pracowników w w/w kwestiach.

W ramach mojego bloga będę starała się Państwu przybliżyć aspekty związane z rozporządzeniem MDR 2017/745 (polecam również https://ec.europa.eu/health/md_sector/new_regulations/guidance_pl), normami ISO 9001:2015, ISO 13485:2016  oraz aspekty związane z ochroną danych osobowych w ramach rozporządzenia RODO 2016/679.

Jeżeli chcieli by Państwo poruszyć konkretne zagadnienie – proszę pisać na adres mail: baydakconsulting@gmail.com – postaram się uwzględnić te kwestie.