Systemy zarządzania jakością i regulacje prawne dla wyrobów medycznych

Systemy zarządzania jakością
i regulacje prawne

Doradztwo, audyt i szkolenia w zakresie:

ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

ISO 14155:2020

Pełen zakres działań w ramach doradztwa przy projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania jakością ISO 9001: 2015  oraz ISO 13485:2016, ISO 14155:2020

Konsultacje i doradztwo ONLINE

y

Audyt ONLINE

k

Tworzenie Dokumentacji ONLINE

Szkolenia ONLINE

Usługi doradcze w zakresie kontroli jakości i regulacji prawnych dla wyrobów medycznych

Poznaj innowacyjne rozwiązania zapewniające kontrolę jakości Twojego biznesu oraz zgodność z regulacjami RODO i MDR. Zajmuję się kompleksowo tematem ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016, ponadto tematyką RODO oraz MDR. 

Audyt

Weryfikacja wdrożonego systemu i rekomendacje dotyczące przygotowania do jego certyfikacji.

Doradztwo

Doradztwo w zakresie norm ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016, jak również RODO i MDR.

k

Szkolenia

Szkolenia w zakresie norm ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016, jak również RODO i MDR.

i

Dokumentacja

Opracowanie odpowiednich dokumentów wymaganych przez normy ISO bądź przez rozporządzenia.

Pomagam biznesowi w zarządzaniu jakością

Jestem absolwentką Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, kierunku Fizyka Medyczna i Dozymetria ze specjalnością Techniki Obrazowania i Biometria.